Merilna oprema

za merjenje in analizo vibracij - prenosna oprema

VIBXPERT II BALANCER


Tinex diagnostika

Enostavna in učinkovita naprava za masno uravnoteženje:

  • Enostavno upravljanje z 1 roko.
  • 1 in 2 ravninsko uravnoteženje rotorjev.
  • Vgrajene funkcije za merjenje vibracij in diagnosticiranje.
  • Samodejen izpis poročila.
  • Možnost nadgradnje v VIBXPERT II vibration analyzer.