Merilna oprema

za merjenje in analizo vibracij - prenosna oprema

VIBXPERT EX


Za delo v eksplozijsko nevarnem okolju:

  • Certificiran ATEX cona 1.
  • Intuitivno upravljanje s krmilno palico (levoročno in desnoročno).
  • Hitro izvajanje meritev podprto s funkcijo Trending Spectra.
  • Robustno aluminijasto ohišje.
  • Kompatibilnost z VIBCODE senzorji.
  • Visoka ločljivost ekrana.
  • Vmesnik za povezavo z varovalnimi sistemi.
Tinex diagnostika