Merilna oprema

za merjenje in analizo vibracij - varovalni sistemi

VIBROTECTOR


Tinex diagnostika

Enostavna in robustna naprava za neprekinjeno spremljanje mehanskih vibracij:

  • Ne zahteva dodatne opreme.
  • Cenena namestitev.
  • Enostavna integracija v obstoječ nadzorni sistem.
  • Robustna izvedba.
  • 4-20 mA izhod.
  • Skladen z ISO 10816-3 in ISO 10816-7.
  • ATEX izvedba (opcijsko).