Merilna oprema

za merjenje in analizo vibracij - varovalni sistemi

VIBREX


Enostaven in zanesljiv sistem, ki nepretrgoma bdi nad vašo strojno opremo:

  • Avtonomno delovanje.
  • Enostavna namestitev.
  • Spremljanje vibracij (hitrost nihanja – ISO) in stanja ležajev (Shock Pulse).
  • Idealno za črpalke, EM, ventilatorje.
  • Modulna gradnja, 1 ali 2 kanalna izvedba.
  • Na voljo v ATEX izvedbi.
  • Javljanje statusa naprave.
Tinex diagnostika