Merilna oprema

za merjenje in analizo vibracij - on-line sistemi

VIBGUARD compact


On-line nadzorni sistem za posamezne stroje:

  • 6 vzporednih sinhronih kanalov.
  • Možnost nadzora do 6 različnih načinov delovanja stroja.
  • Shranjevanje podatkov o trendih značilnih vrednosti s prilagodljivo redukcijo podatkov in inteligentnim beleženjem dogodkov.
  • Posebej primerno za pomembne stroje s spremenljivimi obratovalnimi stanji.
  • Modbus TCP vmesnik.
Tinex diagnostika