Storitve

Masno uravnoteženje rotorjev

  • Prva stran
  • /
  • Storitve
  • /
  • Masno uravnoteženje rotorjev

Masno uravnoteženje (balansiranje) rotorjev

V industrijskih okoljih so merjenje mehanskih vibracij, prepoznavanje njihovih vzrokov in analiza primernosti zelo pomembni v okviru zagotavljanja nemotenega delovanja strojne opreme. Na podlagi analize mehanskih vibracij je mogoče zelo natančno ugotoviti stanje ležajev, zobnikov, črpalk in ostalih strojnih elementov. Mogoče je preveriti kakovost pritrditve na podlago, togost obravnavanih elementov, preveriti poravnanost med pogonskim agregatom in gnanimi elementi, preveriti masno uravnoteženost rotorjev …

Če težišče rotirajočega elementa, kot so sklopke, jermenice, rotorji ventilatorjev in EM ne leži na osi rotacije, pride do nepotrebnih dodatnih obremenitev, ki lahko pripeljejo do katastrofalnih posledic.

Tinex diagnostika
Tinex diagnostika

Posledice neuravnoteženosti so:

  • dodatna dinamična obremenitev ležajev in ohišja, temeljev, grednih zvez, tesnil...
  • utrujanje materiala,
  • hrup,
  • intenzivna obraba,
  • večja poraba energije …

Z ustrezno opremo je mogoče rotorje enostavno in hitro uravnotežiti brez demontaže na licu mesta. Naše podjetje vam nudi 1 in 2 ravninsko masno uravnoteženje.