Merilna oprema

za uravnavanje gredi in kardanov

ROTALIGN Ultra iS

Vse v enem: osnovna platforma za uravnavanje gredi in ostala merjenja geometrije strojev:

  • Funkcija intelliSWEEP omogoča, da se med rotacijo gredi izvede več sto meritev in samodejna kontrola kakovosti rezultatov.
  • Uravnavanje nepovezanih gredi s funkcijo intelliPASS.
  • Sočasno živo spremljanje vertikalnih in horizontalnih pomikov pri poljubnem kotu senzorja - Live Move.
  • Uravnavanje gredi z velikimi zamiki s funkcijo InfiniRange.
  • Integriran Bluetooth vmesnik.
  • Shranjevanje poročil v PDF formatu na USB ključ.
  • Opcijsko dodatni moduli za izvajanje posebnih geometrijskih meritev.
Tinex diagnostika