Merilna oprema

za uravnavanje gredi in kardanov

ROTALIGN smart RS5 EX

Naprava za uravnavanje gredi v skladu z ATEX/IECEX:

  • Naprava in kovček sta certificirana za uporabo v potencialno eksplozijsko ogroženih območjih.
  • Možnost uravnavanja vseh tipov strojev in gredi.
  • Pri uporabi SWEEP načina se med zasukom gredi samodejno izvede več sto meritev.
  • Sočasno živo spremljanje vertikalnih in horizontalnih pomikov pri poljubnem kotu senzorja - Live Move.
  • Shranjevanje poročil v PDF formatu na USB ključ.
  • Modulna gradnja: možnost nadgradnje z naprednimi funkcijami.
  • Opcijsko: brezžičen prenos podatkov s pomočjo ATEX/IECEx certificiranega Bluetooth modula.
Tinex diagnostika