Merilna oprema

za uravnavanje gredi in kardanov

OPTALIGN smart RS5

Hiter in napreden:

  • Uravnavanje horizontalnih, vertikalnih in prirobnično vezanih naprav.
  • Senzor z HX HD detektorjem in MEMS inklinometrom.
  • Pri uporabi SWEEP načina se med zasukom gredi samodejno izvede več sto meritev.
  • Živo spremljanje vertikalnih in horizontalnih pomikov pri poljubnem kotu senzorja - Concurrent Live Move.
  • Možnost zasuka obravnavanih strojev (v primeru, ko je dostop možen samo z ene strani).
  • Shranjevanje poročil v PDF formatu na USB ključ.
  • Bluetooth povezava med senzorjem in napravo.
Tinex diagnostika