Storitve

Merjenje in analiza mehanskih vibracij

  • Prva stran
  • /
  • Storitve
  • /
  • Merjenje in analiza mehanskih vibracij

Merjenje in analiza mehanskih vibracij

V industrijskih okoljih so merjenje mehanskih vibracij, prepoznavanje njihovih vzrokov in analiza primernosti zelo pomembni v okviru zagotavljanja nemotenega delovanja strojne opreme. Na podlagi analize mehanskih vibracij je mogoče zelo natančno ugotoviti stanje ležajev, zobnikov, črpalk in ostalih strojnih elementov. Mogoče je preveriti kakovost pritrditve na podlago, togost obravnavanih elementov, preveriti poravnanost med pogonskim agregatom in gnanimi elementi, preveriti masno uravnoteženost rotorjev …

Tinex diagnostika

 

Tinex diagnostika

Diagnostično meritev izvajamo med nemotenim delovanjem stroja. Senzorje namestimo v bližino ležajnega mesta. Senzor mehansko nihanje pretvori v električni signal. Oblika signala je odvisna od frekvence in amplitude nihanja. Frekvenca nihanja pove, kako pogosto se nekaj zgodi in nudi informacijo o izvoru vibracij. Amplituda nihanja kaže na obseg vzbujanja in s tem na resnost pojava.

Slika levo prikazuje obliko frekvenčnega spektra v primeru poškodbe ležaja. Na desni sliki pa je prikazan poškodovan ležaj, na katerem je bil posnet prej prikazan spekter.

Tinex diagnostika