Merilna oprema

za merjenje in kontrolo geometrije

INCLINEO


Idealno orodje za kontrolo planosti in naklona:

  • Elektronski inklinometer za merjenje relativne ali absolutne poševnosti.
  • Vrtljivo ohišje omogoča merjenje na poljubnih nakloninah.
  • Programsko orodje ALIGNMENT CENTER za podporo meritev in izdelavo poročil.
  • Brezžična komunikacija
Tinex diagnostika
Tinex diagnostika