TINEX-DIAGNOSTIKA

je podjetje, ki spada med vodilna podjetja na področju industrijske diagnostike v Sloveniji.

Naše vrednote

Vrednote, za katere se zavzemamo, so dolgoročno zaupanje poslovnih partnerjev, zanesljivost in kvalitetno poslovanje.

Merilna oprema

Smo pooblaščeni zastopnik vodilnega proizvajalca merilne opreme Prüftechnik za Slovenijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Hrvaško, Makedonijo in Srbijo.

Kaj je industrijska diagnostika?

Je skupno ime za aktivnosti, s pomočjo katerih na podlagi opazovanja različnih fizikalnih veličin ugotavljamo stanje tehniških sistemov z namenom zagotavljanja varnosti, zanesljivosti in učinkovitosti delovanja. Mogoče jo je uporabiti v praktično vseh vejah industrije.Na podlagi analize mehanskih vibracij je mogoče zelo natančno ugotoviti stanje ležajev, zobnikov, črpalk in ostalih strojnih elementov...
Z ustrezno opremo je mogoče rotorje enostavno in hitro uravnotežiti brez demontaže na licu mesta. Naše podjetje vam nudi 1 in 2 ravninsko masno uravnoteženje.
Z uporabo sodobnih laserskih naprav za nastavljanje soosnosti postopek izvedemo hitro in enostavno.
Z ustrezno poravnavo jermenic in napetostjo jermenov dosežemo manjšo obrabo jermenov, tišji tek, manjšo porabo energije in daljšo življenjsko dobo vseh elementov prenosnika moči.
Z uporabo patentirane metode Paralign hitro in enostavno preverimo ustrezno poravnanost valjev z namenom odkrivanja in odpravljanja vzrokov za težave v proizvodnem procesu.
Premost, planost, navpičnost, vodoravnost, vzporednost strojnih elementov so lastnosti, ki pomembno vplivajo na pravilno delovanje strojev.
Sodobno oblikovanje konstrukcij zaradi prihranka zahteva varčevanje z materialom. Da bi zagotovili normalno in varno uporabo takšnega elementa je bistvenega pomena natančno poznavanje napetostnega stanja v pogojih obratovanja.
Omogoča vizualno kontrolo notranjosti naprav (ohišja strojev, reduktorji, veliki ležaji, toplotni izmenjevalniki, prezračevalni sistemi…). Pregled je mogoče izvesti brez razstavljanja.


Smo pooblaščeni zastopnik vodilnega proizvajalca merilne opreme